Thị trường sản xuất

Sản phẩm của chúng tôi hiện đang được bán sang Úc, Châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản, chủ yếu ở thị trường Mỹ. Năm ngoái, doanh thu của chúng tôi đã vượt quá 20 triệu nhân dân tệ.