Thiết bị sản xuất

Nhà máy của chúng tôi có 80 máy may, 16 máy hoa văn, 8 máy đục lỗ, 6 máy đóng gói và niêm phong vỉ tốc độ cao tự động cùng hàng loạt thiết bị sản xuất.


Máy đóng gói và niêm phong


Nhấn


Lấy nguyên mẫu